En annerledes reise til ferdig innredet hovedkontor, skole eller helsebygg

Kontraktsmøbelbransjen i dag består av 38 forhandlere i Stor-Oslo og rundt 200 på landsbasis, samt mer enn 50 agenter som representerer 17.000 produkter fra 350 møbelprodusenter. Alle forhandlere har ulik produktmiks, salg og prisstrategi, styrker/svakheter, markedsfokus, nettverk og eierstruktur. Riktig utvelgelse og dialog er helt avgjørende for prosjektreisen og sluttresultatet.

Gjør man seg godt kjent med kontraktsmøbelbransjen før det skal brukes millioner på møbler kan bedriften halvere totalkostnadene for møbel- og interiørprosjektet.

Nøytrale Confidon tilbyr bedrifter denne muligheten. Effektivt presenteres en samlet bransje, unike nøkkeltall deles og besparende tips gis om alt som dreier seg om møbler og kompletterende interiør.

Kontraktsmøbler inkluderer kontormøbler, skolemøbler, helsemøbler, samt hotell- og konferansemøbler.

Fremtidens kontor

Nytt hovedkontor i 2018? 2019? 2020? Hvordan vil dagens kontorløsninger og kontormøbler se ut om 10 år? Kontormøbelbransjen har i dag ulike syn på fremtidens kontor. Bør bedriften…

Kostnader i et møbelprosjekt

Hva kan/bør/skal inventaret til nytt HK eller en skole koste? En komplett ny interiørpakke for kontoret tilsvarer normalt 1-2 års husleie. Confidon hjelper deg effektivt frem til…

Hurra (hjelp…) vi skal flytte!

Mye godt er skrevet om reisen til en bedrift som vurderer å flytte og frem til den er operativ i nytt flott lokale. Ønsker bedriften å benytte en “All inclusive” eller “Backpacker”reise? Det…

Nøytral AV-spesialist på plass

Confidon tilbyr nå en nøytral AV-spesialist, like nøytral som våre møbelspesialister. Få vite hva som finnes av produkter og muligheter, deretter tilpasses en riktig kravspesifikasjon. Teknisk…

ConfidonMetoden®
– givende og drivende

Egen spisskompetanse satt i system og tilpasset bransjen. Unike verktøy har blitt utviklet siden 2006, de forbedres kontinuerlig og nye skapes.

ConfidonMetoden® verdsettes av både leietaker og gårdeier. Den passer like godt for private som for offentlige bedrifter, kommune og stat.

ConfidonMetoden® tilfører prosjektleder nødvendig forutsigbarhet og skaper en positiv konkurranse på like vilkår.