En annerledes reise til ferdig innredet hovedkontor, skole eller helsebygg

Kontraktsmøbelbransjen i dag består av 38 forhandlere i Stor-Oslo og rundt 200 på landsbasis, samt mer enn 50 agenter som representerer 17.000 produkter fra 350 møbelprodusenter. Alle forhandlere har ulik produktmiks, salg og prisstrategi, styrker/svakheter, markedsfokus, nettverk og eierstruktur. Riktig utvelgelse og dialog er helt avgjørende for prosjektreisen og sluttresultatet.

Gjør man seg godt kjent med kontraktsmøbelbransjen før det skal brukes millioner på møbler kan bedriften halvere totalkostnadene for møbel- og interiørprosjektet.

Nøytrale Confidon tilbyr bedrifter denne muligheten. Effektivt presenteres en samlet bransje, unike nøkkeltall deles og besparende tips gis om alt som dreier seg om møbler og kompletterende interiør.

Kontraktsmøbler inkluderer kontormøbler, skolemøbler, helsemøbler, samt hotell- og konferansemøbler.

Kontormøbelbransjen 2016

I mer enn 10 år har Confidon kartlagt aktørene i en spennende bransje og fulgt kontormøblenes rivende utvikling. Vi deler gjerne våre erfaringer og oppdaterte markedsekspertise. Confidon…

ConfidonMetoden®
– givende og drivende

Egen spisskompetanse satt i system og tilpasset bransjen. Unike verktøy har blitt utviklet siden 2006, de forbedres kontinuerlig og nye skapes.

ConfidonMetoden® verdsettes av både leietaker og gårdeier. Den passer like godt for private som for offentlige bedrifter, kommune og stat.

ConfidonMetoden® tilfører prosjektleder nødvendig forutsigbarhet og skaper en positiv konkurranse på like vilkår.