CTRL-IT AS flyttet sitt hovedkontor fra Skøyen til Rosenholm Campus i mai 2017. CTRL-IT engasjerte Confidon som deres ”inhouse” møbelspesialist og rådgiver for anskaffelsesprosessen. Confidon har tett dialog med gårdeier og utleiemegler gjennom prosjektet slik at planløsning, inventarløsning og fremdrift blir optimalt for begge parter.

Ved hjelp av ConfidonMetoden® fant ledelsen enkelt sine favoritt produkter, forhandlere og kompletterende interiør. Et innovativ showrom ble funksjonelt innredet og det samme med «stuen» som benyttes til en annerledes firmapresentasjon.

Dette er et godt eksempel på et mindre prosjekt for Confidon men da desto mer komplett, utfordrende og spennende. CTRL-IT sine 3 eiere stod foran en prosess hvor det skulle gjøres noe helt annet og ukjent enn deres kjernevirksomhet samtidig som egen drift, det resulterte naturlig i noen ettermiddagsøkter sammen med Confidon…

Resultatet ble også her skapt av bedriften selv som ønsket og det til forankret budsjett og riktig tid.

 
Oppdragsgiver:Ctrl it AS
Prosjekt type:Renovering
Adresse/m2:Rosenholm Campus / 500 m2
Mengde møbler:Komplett møblert lokale for 20 ansatte og showrom
Vår rolle:Støtte og avlaste ledergruppe med optimale anskaffelser av alt løst inventar
Oppgaver:Møbleringsplan, budsjett, anskaffelser, leveranser