Nydalen Allè 33 ble bygget av Avantor og for Statnett alene. En møbel og interiørpakke til ca. 1000 ansatte skulle anskaffes og Confidon ble av Statnett foretrukket som deres ”inhouse” møbelspesialist og rådgiver for anskaffelsesprosessen. Confidon bistod tidlig med en effektiv forankring av tilpasset riktig budsjett for et statlig foretak og en nøytral teknisk møbelbeskrivelse. Sammen med deres innleide innkjøpsdirektør ble det gjennomført en optimal offentlig møbelkonkurranse støttet av ConfidonMetoden®. Kunden valgte effektivt og trygt sine vinnere og opplevde ingen ønske om innsyn eller klager i ettertid. Confidon bistod med koordinering og oppfølging av en smidig leveranse samt ønskede suppleringer året etter.

Uttalelse fra prosjektdirektør:

Statnett flyttet til nye lokaler våren 2013. Flyttingen omfattet over 900 arbeidsplasser i et bygg på totalt 28.000 kvm. Statnett er et statlig foretak og det var et nøkternt og stramt budsjett for innredning av nybygget, samtidig som vi ønsket et sobert og spennende miljø. Vi er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Møbleringsvalg var svært viktige for å få det rette arbeidsmiljøet både når det gjaldt ergonomi og støy, dette for å gi de ansatte gode opplevelser av arbeidssituasjon og fellesarealer.

Vi er svært fornøyd med de løsninger vi har fått til. Tomas Falkenberg og Confidon var viktige bidragsytere slik at vi fikk høy kvalitet og spenstig design på møbleringen vår og samtidig holdt oss innenfor budsjettet. Ved å bruke Confidon sin metodikk så fikk vi et bredt tilfang av tilbydere, gode priser, god kvalitet og møbleringsvalg våre ansatte trives godt med. Vi er svært stolte av vårt nye hovedkontor og takker Tomas for hans store bidrag til dette.

 
Oppdragsgiver:Statnett
Prosjekttype:Nybygg
Adresse/m2:Nydalen Allè 33 / 28.000 m2
Mengde møbler:Komplett møblert nytt hovedkontor for ca. 960 ansatte
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektleder med optimale og besparende anskaffelser
Oppgaver:Møbleringsplan, budsjett, anskaffelser, leveranser