Om oss

CONFIDON = CONFIDO (latin, tillit eller stole på) + N (nøytral)

Etter å ha jobbet mer enn 20 år med salg og salgsledelse hos markedsledere i kontraktsmøbelbransjen med ansvar for gode salgsteam og flere av landets største prosjekter/avtaler valgte Tomas Falkenberg i 2006 å etablere firmaet Confidon AS.

Bakgrunnen var at kunden normalt har begrenset kompetanse rundt bransjen, aktører, produkter, muligheter og begrensninger og dermed lett blir ledet i en retning bedriften ikke alltid er tjent med. Formålet ved å etablere Confidon AS var derfor å tilby kunden å ha en nøytral bransje- og produktspesialist med på sin side av bordet før, under og etter møbelanskaffelsene.

Resultatet for kunden blir en svært annerledes reise frem til ferdig innredede lokaler. Stor bredde i konkurransen, faglig tyngde tilgjengelig gjennom hele prosessen, fallgruver som unngås og store besparelser oppnås er noe av merverdien som skapes sammen med Confidon.

Confidon fikk tidlig strukturert sin kunnskap og laget noen viktige arbeidsverktøy som i 2010 ble til ConfidonMetoden® og registrert som eget varemerke. Unike verktøy oppdateres og utvikles kontinuerlig i tråd med bransjens utvikling.

Confidon er fortsatt alene om sin tjeneste, markedsposisjon og rolle. Dette har de siste årene blitt bekreftet ved flere anledninger av store offentlige kunder gjennom deres korrekte anskaffelse av Confidon.

Nøytrale Confidon selger ingen produkter og kunden er vår eneste betaler.