Om oss

Etter å ha jobbet i mer enn 20 år med salg og salgsledelse hos markedsledere i kontraktsmøbelbransjen valgte Tomas Falkenberg i 2006 å etablere firmaet Confidon AS, motsatsen til møbelsalg. Med ansvaret for dyktige salgsteam og utvikling av disse ga en masse erfaringer fra flere av landets største møbelprosjekter og møbelavtaler.

Egne opplevelser viste at kunder som bruker millioner på møbler har en begrenset kompetanse om bransjens aktører, produkter, muligheter og begrensninger. Dermed blir prosjektleder/innkjøper enkelt ledet i en retning bedriften ikke alltid er tjent med. Formålet med å etablere Confidon AS var derfor å tilby kunden en nøytral bransje- og produktspesialist ved sin side av bordet både før, under og etter møbelanskaffelsene.

Resultatet for Confidon sine kunder blir en svært annerledes reise frem til ferdig innredede lokaler. Faglig tyngde i møte med bransjens aktører skaper merverdi i form av forutsigbarhet, kontroll og trygghet. Gjennom optimale konkurranser unngås kjente fallgruver og det oppnås store besparelser.

Confidon fikk tidlig strukturert sin kunnskap og laget i 2010 noen viktige arbeidsverktøy som ble til ConfidonMetoden® og registrert som eget varemerke. I dag er dette unike styringsverktøy for oss og våre kunder, disse oppdateres og utvikles kontinuerlig i tråd med bransjens utvikling.

Confidon er fortsatt alene om sin metodikk, markedsposisjon og rolle. Dette har de siste årene blitt bekreftet av offentlige kunder gjennom korrekte anskaffelser av Confidon.

Nøytrale Confidon selger ingen produkter og kunden er vår eneste betaler.