Sørkedalsveien 8 ble totalrenovert av Stor-Oslo og Skanska. Bouvet AS er deres største leietaker i kontorbygget. En møbel og interiørpakke til ca. 400 ansatte skulle anskaffes og Confidon ble tidlig av Bouvet foretrukket som deres ”inhouse” møbelspesialist og rådgiver for anskaffelsesprosessen. Confidon bistod tidlig med en effektiv forankring av tilpassede møbleringsplaner og oppdaterte disse underveis i prosjektet. Et budsjett ble også forankret tidlig og de mest relevante tilbydere invitert med i en optimal konkurranse. Kunden selv valgte tre vinnere som sammen delte på og leverte en meget flott møbelleveranse. Spesielt for dette prosjektet var en meget kort periode fra overtakelse til operativ dato. Confidon bistår også i etterkant med ønskede suppleringer og løser eventuelle nye møbel utfordringer.

 
Oppdragsgiver:Bouvet AS
Prosjekt type:Nybygg
Adresse/m2:Sørkedalsveien 8 / 6.200m2
Mengde møbler:Komplett møblert nytt hovedkontor for ca. 400 ansatte
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektleder med optimale anskaffelser
Oppgaver:Møbleringsplan, budsjett, anskaffelser, leveranser