Til sitt nye hovedkontor i Fredrikstad valgte Europris å benytte Confidon på utarbeidelse av møbleringsplaner, gjennomføring av anskaffelsesprosess og oppfølging av leverenasene. Det har også blitt utviklet flere helt unike produkter for Europris.

Etter gjennomført anskaffelsesprosess har vi definitivt levd opp til Europris sitt mantra – mer til overs!

Confidon har også bistått på de samme områdene på Europris sitt nye hovedlager i Moss som er Norges største logistikkbygg. Bygget omfatter et tradisjonelt lager på 45.000 kvm, et helautomatisert høytlager på 10.000 kvm, samt 3.000 kvm kontorer og servicearealer

 
Oppdragsgiver:Europris ASA
Prosjekt type:Nybygg
Adresse/m2:Dikeveien, Fredrikstad / 5.300 m2
Mengde møbler:170 arbeidsplasser med tilhørende fellesarealer og støtterom
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektleder med optimale anskaffelser
Oppgaver:Nøytral og besparende rådgivning gjennom alle faser av anskaffelsesprosjektet, samt oppfølging av leveransen