Fremtidens kontor

Nytt hovedkontor i 2023? 2024? 2025? Hvordan vil dagens kontorløsninger og kontormøbler se ut om 10 år? Kontormøbelbransjen har i dag ulike syn på fremtidens kontor. Bør bedriften velge celler, landskap, aktivitetsstyrt, eller nye konsepter som vil komme?

Stadig flere ansatte opplever i dag å måtte flytte ut av sine cellekontorer for så å bli plassert rett overfor sin kollega i et åpent landskap. Sitter de nå i fremtidens kontor? På nett ligger alle svar ledelsen og de ansatte både ønsker og ikke ønsker å finne.

Det er en spennende tid for bedriften som i dag planlegger et nytt hovedkontor.

Teknologien utvikler seg rekordraskt og det er i dag enda viktigere enn tidligere å tenke minimum 10 år frem. Lytt gjerne til de mange gode fremtidskonseptene som dukker opp med jevne mellomrom fra produsent, forhandler, agent, interiørarkitekt, og andre spesialister. Samtidig utvikler møbelprodusentene produkter de mener passer perfekt til fremtidens kontor.

Confidon har levd med og i kontormøbelbransjen siden 80-tallet og ser en klar trend. Arbeidsbordene blir mindre og færre, de plasseres ofte som grupper i landskap av ulike størrelser. Samtidig øker antallet sosiale soner som kan være både hyggelige og effektive. Hvordan ser det ut om 10-20 år? Hvordan skal det møbleres når den ansatte er 70% i møter og 30% ved sin arbeidsplass? Når de ansatte kan utføre sin jobb hvor som helst og møtes hvor de vil? Når en beregner ned mot 6m2 per ansatt og ikke lenger 12-18m2? Det er viktig å utnytte fremtidens bygg bedre, men også fortsette å la de ansatte ha gode opplevelser sammen.

Fellesnevneren fra suksesshistorier frem til 2020 er kontorbygg med en god miks av ulike kontorarbeidsplasser tilpasset brukeren, og ofte en plass per ansatt. Her finnes det også et ønsket antall multirom, møterom, kaffesoner, bibliotek, lounge, og andre uformelle møteplasser. Løsningen er plasskrevende men samtidig trygg, hyggelig, og effektiv.

Mange trodde at kontoret etter Covid-pandemien for alle ville se veldig annerledes ut. I dag er det «litt tilbake til normalen» for mange mens noen opplever store endringer hos sin arbeidsgiver. Hjemmekontoret er mer akseptert noe som stiller krav til ledelsen og bedriften.

Hvor stor del av dagen sitter de ansatte ved sitt arbeidsbord? Ny forskning viser at et riktig svar er under 50%. Er det da tid for å tenke nytt? Bør bedriften redusere antall arbeidsbord, droppe personlig oppbevaring, rydde arbeidsbordet etter bruk, etablere en rekke ulike og alternative arbeidsplasser? Dette er et lederspørsmål hos leietaker, hvor drivkraften bør være å ville drive annerledes. Er svarene ja, er en tett på å kunne planlegge innflytting i det som kalles et aktivitetsstyrt kontor, eller ”fremtidens kontor”.

Hvordan er veien videre for en større leietaker som ønsker seg dit? Vi opplever at nybyggets forankrede planløsning sjelden støtter kontormøbelbransjens helt nye tanker. Selv om spaden ikke er satt i jorden og det er 2-3 år før leietaker flytter inn, er det for sent. Ved en total renovering burde det være enklere, men et vanlig svar her er at de store endringer som kreves av bygningskroppen blir for kostbar. Med andre ord er det her i landet ikke lett å følge med på den spennende utviklingen mange snakker om, eller å få prøvd dette ut i egnende lokaler (noen få unntak finnes i Norge). Flere banebrytende prosjekter gjennomføres nå i Europa, også Sverige ligger godt fremme i utviklingen. Det blir spennende og fortsatt følge med på utviklingen.

Det anbefales å sette opp en mulighetsstudie for så å velge de løsninger som passer bedriften og de ansatte best. Hvem som i dag er best til å guide en bedrift frem til riktig løsning for de kommende 10-20 år er det like mange meninger om som tilbydere. Trenden i dag sier “Future Office” eller aktivitetsstyrt kontor, men det er mer tradisjonelle møbelkonsepter som fortsatt er dominerende. Confidon deler mer enn gjerne erfaringer fra våre prosjekter.

Uansett, et nytt hovedkontor med nye møbler og kompletterende interiør, ny identitet, og sterkere merkevarebygging gir alltid en positiv effekt. Gjør ledelsen tidlig et riktig valg av kontorløsning og involverer de ansatte i anskaffelsesprosessen, vil prosjektet ende med suksess.

Confidon oppsummerer med at når det skal anskaffes møbler til nytt hovedkontor de kommende årene bør fokus fortsatt være på:

Fleksibilitet / Funksjon / God kvalitet / Tidløs design / Riktig materialbruk / Bærekraft

Det eneste Confidon er sikre på, er at kundene fortsatt vil styres av følelser og lommebok når det skal velges møbler og interiør.

Selv har Confidon nylig flyttet inn i nytt spennende kontorhotell i Oslo, Factory Tøyen. Innenfor våre egne vegger finnes alle trivselsfaktorer, viktige arbeidsstasjoner, det siste innen teknologi og en masse inspirerende mennesker.

 

Tomas Falkenberg – møbelspesialist