Oppdragsgiver:Maya Eiendom AS
Prosjekt type:Nybygg
Adresse/m2:Bruvin Park i Brynsveien
Mengde møbler:25 arbeidsplasser med møterom og fellesarealer i egne lokaler, samt fellesarealer og møterom i bygget inkludert personalkantine for 220 ansatte
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektleder med optimale anskaffelser
Oppgaver:Nøytral og besparende rådgivning gjennom alle faser av anskaffelsesprosjektet, samt oppfølging av leveransen