Oppdragsgiver:Viking Outdoor Footwear AS
Prosjekt type:Nybygg
Adresse/m2:Bruvin Park i Brynsveien
Mengde møbler:35 arbeidsplasser med showrom og møterom
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektleder med optimale anskaffelser
Oppgaver:Nøytral og besparende rådgivning gjennom alle faser av anskaffelsesprosjektet, samt oppfølging av leveransen