Ny storbylegevakt for Oslo kommune ved Aker sykehus.

Oslo storbylegevakt skal være et døgnåpent helse- og sosialtilbud for alle som oppholder seg i Oslo. Dette innebærer akutte legetjenester innen somatikk, psykiatri, rus, sosiale kriser og skader, samt ambulente legevakttjenester.

Oslo storbylegevakt får en grunnflate på ca. 5200 m2 med to fløyer på hhv. 5 og 3 etasjer over markplan. Totalt 1.300 rom skal møbleres i de totalt 25 000 m2.

 
Oppdragsgiver:Advansia / Skanska for byggherrene
Oslo kommune / OUS
Prosjekttype:Nybygg
Adresse/m2:Trondheimsveien 233 (Aker sykehus)
Mengde møbler:Arbeidsplasser med støtterom, kantine, vaktsentral, pasientrom, og ventearealer
Vår rolle:Støtte prosjektleder frem til et forankret budsjett og deretter gjennomføre en optimal anskaffelse av alt løst inventar iht. LOA
Oppgaver:Tilføre nødvendig spisskompetanse om møbler og tilbydere. Råd til valg av anskaffelse strategi. Utarbeide nøytral møbelbeskrivelse optimalisert for Doffin basert på interiørarkitektens ønsker. Støtte med utvelgelsesprosess, kostnadskontroll og leveranseoppfølging.