En helt ny ungdomsskole til 600 elever og 70 ansatte ble oppført på Granstangen bydel Stovner i Oslo. Dette var et OPS-prosjekt hvor Backe Prosjekt med entreprenør Agathon Borgen oppførte bygget som de leier ut til Oslo Kommune ved Utdanningsetaten. Bygget stod ferdig i mai 2015, møblert i juni og tatt i bruk til skolestart. Backe Prosjekt engasjerte Confidon som deres ”inhouse” møbelspesialist og rådgiver for anskaffelsesprosessen. Confidon hadde tett dialog med leietaker og deres brukergrupper gjennom prosjektet slik at det ble landet en møbelpakke med meget god holdbarhet. Øvrig løst inventar i prosjektet ble også anskaffet av Confidon samt spennende ID-produkter unike for skolen. ConfidonMetoden® ble satt stor pris på av både byggherre, leietaker og vinnere blant leverandørene. Confidon bistod til slutt med koordinering og oppfølging av en smidig leveranse samt ønskede suppleringer (løst og fast inventar) året etter.

 
Oppdragsgiver:Backe Prosjekt AS
Prosjekttype:Ny OPS-skole for Oslo Kommune
Adresse/m2:Granstangen / 7.000 m2
Mengde møbler:Komplett møblert ny ungdomsskole for 600 elever og 70 ansatte
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektleder med optimale anskaffelser av alt løst inventar
Oppgaver:Møbleringsplan, budsjett, anskaffelser, leveranser