Hurra (hjelp…) vi skal flytte!

Mye godt er skrevet om reisen til en bedrift som vurderer å flytte og frem til den er operativ i nytt flott lokale. Ønsker bedriften å benytte en “All inclusive” eller “Backpacker”reise?

Det er alltid en stor opplevelse for de ansatte å være med på etableringen av nytt hovedkontor. Majoriteten av oppgavene som skal løses erfarer vi at bedriftens ledelse sammen med de ansatte klarer meget godt. Innvolvering skaper samtidig engasjement og positiv merverdi. Enkelte oppgaver er litt mer ukjente, tidkrevende og kostnadsdrivende, her vil ekstern markedsekspertise være til god hjelp og svært besparende. En større møbelanskaffelse er et godt eksempel på en slik oppgave. Her vil Confidon sine nøytrale møbelspesialister støtte leietaker og gårdeier i møte med møbelbransjen.

Behøver bedriften supplerende spesialister til prosjektet finns disse i et stort antall. De vanligste aktørene i prosessen er søkemegler, flytteselskap, konsulenter innen administrative tjenester, arkitekt, interiørarkitekt og teknisk rådgiver. Ved behov er det enkelt å kunne be om ønsket støtte fra eksterne spesialister. Slik beholder bedriftens prosjektleder frihet og eierskap, litt som “Backpackeren” på reise.

For å enklere finne ut hva bedriften behøver av ekstern hjelp er en huskeliste over prosjektets hovedoppgaver til god hjelp. Vi synes artikkelen “Flyttetips”  i bladet NæringsEiendom 11/2013 oppsummerer dette meget godt og ønsker å dele den med våre lesere.

Les artikkelen her: Flyttetips

For bedriften som ønsker en tilnærmet “All inclusive” reise fra kun en aktør finnes det et par-tre større konsulentselskap som tilbyr dette. De leverer gjerne sine prosjektledere sammen med et stort antall egne konsulenter som blir honorert for sin tid. Bedrifter som velger denne reiseformen reduserer antall kontrakter, men også muligheten til å møte unike spesialister som rendyrker sitt fag og spisskompetanse.

Confidon og ConfidonMetoden er kun et av mange eksempler på en lønnsom tjeneste som store bedrifter bør kjenne til før reisen bestilles.

Confidon sitt beste reisetips foruten å bli godt kjent med ønskede reisemål og de ulike turoperatører, er å alltid beholde den gode tiden på sin reise. Med for liten tid er det lett  å ty til kostbare snarveier eller ende opp på feil destinasjon med brukket ben.

ConfidonMetoden er en trygg reiseguide i møbelbransjen som ikke finnes på nett, men i et lite og hyggelig reisebyrå i Bogstadveien 6 med nøytrale møbelspesialister.

Les også:

Fremtidens kontor

Kontormøbelbransjen 2016