Linstow AS utviklet Sandstuveien 68 for Schneider Electric Norge AS. En møbel og interiørpakke til ca. 350 ansatte skulle anskaffes og Confidon ble av Schneider Electric foretrukket som deres ”inhouse” møbelspesialist og rådgiver for anskaffelsesprosessen. Confidon bistod tidlig med en effektiv forankring av tilpasset møbleringsplan. Møbleringstanker og føringer fra konsernet i Frankrike ble ”fornorsket” slik at lokalene fremstod funksjonelle og tilpasset de tre selskapene som slo flyttet sammen fra hver sin lokasjon. Riktig budsjett og en nøytral teknisk møbelbeskrivelse ble sammen definert og grunnlaget for en optimal møbelkonkurranse støttet av ConfidonMetoden®. Kundens interiørgruppe valgte effektivt og trygt sine vinnere og fikk alle detaljer på plass etter en ”material og farge dag” med leverandører/produsenter/Confidon. Confidon bistod med koordinering og oppfølging av en smidig leveranse samt ønskede suppleringer året etter.

 
Oppdragsgiver:Schneider Electric Norge AS
Prosjekttype:Nybygg
Adresse/m2:Sandstuveien 68 / 10 000 m2
Mengde møbler:Komplett møblert hovedkontor for 330 personer
Vår rolle:Støtte og avlaste prosjektdirektør med optimale og besparende anskaffelser
Oppgaver:Møbleringsplan, budsjett, anskaffelser, leveranser